nutlogo
Phone:+11 11 11 11

Artikelen

INSCHRIJVEN

pen

Ga voor digitaal inschrijven naar https://nutkrimpen.nl. en vul het inschrijfformulier geheel in. Cursusnummer nauwkeurig overnemen, elke cursus heeft een eigen nummer. Vul voor elke cursus een afzonderlijk formulier in.
Tijdens de openingstijd van het kantoor is inschrijving ook mogelijk.
Bij overtekening van een cursus/activiteit geldt dat degene die zich het eerst aangemeld heeft ook de eerste rechten heeft. Wel geldt uitsluitend voor vervolgcursussen dat cursisten die de oorspronkelijke (basis)cursus gevolgd hebben, voorrang krijgen.

Voorwaarden voor deelname aan de cursussen van het NUT:

 1. Men schrijft in voor de hele cursus.
  U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving
 2. Na inschrijving is annulering niet mogelijk behoudens het gestelde onder 14.
 3. De cursus gaat door bij voldoende belangstelling.
 4. Wanneer bijzondere omstandigheden dat noodzakelijk maken, kunnen tijdstippen en cursusdata worden gewijzigd. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 5. In de eerste les zal de docent meedelen welke boeken, andere leermiddelen of materialen voor het volgen van de cursus nodig zijn. De prijs van deze benodigdheden is niet in de cursusprijs begrepen, tenzij anders vermeld. Indien bekend, zijn de opgegeven materiaalkosten zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Deze kosten dienen betaald te worden aan de docent.
 6. Deelname aan een cursus of andere activiteit is voor eigen risico. Het NUT aanvaardt geen aansprakelijkheid.
 7. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde gelden en aanvaardt men de regels zoals hier gesteld.
  Hetzelfde geldt bij inschrijving via de website nadat u de bevestiging via e-mail hebt ontvangen.
 8. Voor de betaling krijgen de deelnemers een rekening via de e-mail toegezonden.
 9. Het bankrekeningnummer van het NUT is: NL 79 INGB 0000020617 ten name van NUT-cursussen te Krimpen a/d IJssel.
 10. De bevestiging van het doorgaan van een cursus kunt u ca. 2 weken voor de aanvang tegemoet zien. U dient dan per omgaande op de aangegeven wijze te betalen.
 11. Termijnbetaling is niet mogelijk. Indien een cursus of andere activiteit niet doorgaat, wordt het betaalde bedrag automatisch teruggestort op uw rekening.
 12. Wanneer bij het in gebreke blijven van betaling een 2e herinneringsnota moet worden verzonden, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 13. Indien voor een cursus of activiteit een ledenkorting geldt, is deze alleen van toepassing als men voor aanmelding voor de cursusperiode als lid was ingeschreven en de contributie reeds is voldaan.
 14. In een overmachtsituatie kan (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Of er sprake is van een overmachtsituatie wordt beoordeeld door het bestuur. Bij pro rata terugbetaling wordt € 11,00 administratiekosten afgehouden.
 15. Indien u samen met iemand anders dezelfde cursus wilt volgen, wilt u dit dan beiden op het inschrijfformulier vermelden.
 16. Ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe regel- en wetgeving rond privacy (AVG) per 25 mei 2018 wordt met uiterste zorgvuldigheid omgegaan met privégegevens.