Homepage

NIEUWS VAN HET NUT IN CORONATIJD

Het cursusseizoen 2020/21 is bijna ten einde. Helaas konden er nauwelijks cursussen en lezingen doorgang vinden. Hopelijk gaat het komende seizoen meer mogelijkheden bieden.

De geplande jaarvergaderingen en de viering van het 200- jarig bestaan moeten voorlopig worden uitgesteld.

De opvolging van de huidige bestuurs- en programma-commissieleden wordt door de beperkende maatregelen t.g.v. Covid -19 al maandenlang ernstig belemmerd. Er konden geen bijeenkomsten belegd worden met de geïnteresseerde opvolgers, waardoor de overdracht wordt bemoeilijkt. Er wordt hard gewerkt om het komende seizoen toch met een nieuw team te kunnen starten.

Zodra er meer duidelijkheid is, zal dit worden gecommuniceerd.

HET BESTUUR
Mei 2021