nutlogo
Phone:+11 11 11 11

Artikelen

FILOSOFIE: VERANDERT DE TECHNIEK ONS MENSZIJN? (6x)

 

cursus:
629
docent:
mw. Barbara Moerman

 

filosofie

De vraag naar de mens is de vraag naar het wezen van de mens. Het antwoord op die vraag levert een bepaald mensbeeld op. Denk aan Aristoteles (384-322 v. Chr.) die de mens een animal rationale (redelijk dier) noemt; of aan René Descartes (1596-1650) die de mens definieert als res cogitans (denkend ding), waar het dier slechts bestaat als res extensa (uitgebreid ding, lichaam). Of denk aan hoe de mens binnen het christendom gezien wordt als de kroon op de schepping, het enige levende wezen dat een moreel oordeelsvermogen heeft.
In deze cursus wordt de vraag naar de mens beantwoord door een wisselwerking tussen filosofie en wetenschap en tussen het eerste-, tweede- en derdepersoonsperspectief. Een belangrijke rol komt daarbij toe aan technische ontwikkelingen en aan het denken over technologie. De cursus onderzoekt welke antwoorden vanuit filosofie en wetenschap zijn gegeven op de vraag naar het wezen van de mens in relatie tot hedendaagse ontwikkelingen: hoe hebben ze elkaar beïnvloed en welke rol speelt technologie daarbij?

Barbara Moerman is filosoof met als specialisatie de filosofie van de tuinkunst. Jarenlang heeft ze biologie en filosofie gedoceerd onder andere in de eindexamenklassen van havo en vwo. Tegenwoordig organiseert ze particuliere cursussen filosofie en geeft ze lezingen over de filosofie van de tuinkunst. Ook begeleidt ze binnen- en buitenlandse tuinreizen.

tijd:
do. 13.00-15.00 uur
data:
07/11/2024 t/m 19/12/2024
met uitzondering van 05/12/2024
kosten:
leden
€ 100,00
 
niet leden
€ 105,00

 

Er zijn twee mogelijkheden om in te schrijven:
1. Via het inschrijfformulier
2. In het kantoor tijdens de openingsuren