nutlogo
Phone:+11 11 11 11

Artikelen

HET NIEUWE PROGRAMMA IS KLAAR EN LANDELIJK NUT VIERT 240 JAAR!

Voor de 2e keer mag ik als voorzitter het voorwoord schrijven, er zijn goede berichten en een vraag.

Als eerste wil ik aangeven trots te zijn op het nieuwe programma dat voor u ligt. In juni is het programma op onze website geplaatst.

Ander nieuws is dat de leden van onze teken- en schildergroepen met hun creaties op 17 november 2024 enkele weken exposeren in de Ontmoetingsruimte van de Tuyter. Hou de opening in de gaten!

Ter gelegenheid van het 240-jarig bestaan van het landelijk NUT (1784-2024) is een folder uitgebracht met algemene informatie. Kijk in de folderwand van de Tuyter of vraag ernaar bij onze activiteiten.

En dan de vraag: meer dan 200 jaar bestaat het NUT in Krimpen en wij zijn een nieuw team, met frisse moed en zin, maar te klein in aantal. Wij zijn vrijwilligers en meer hulp is welkom. Misschien kunt u ons helpen onze taken te verlichten. Naast een extra bestuurslid zoeken wij o.a. iemand die:

- Onze maandelijkse vergaderingen wil notuleren en uitwerken, of wil voorzitten;

- Ervaring heeft in het maken van bv. het programmaboekje en/of flyers;

- Gastvrouw/-heer wil zijn bij de diverse lezingen en/of workshops;

- Met ICT-achtergrond wil helpen (als back-up/sparringpartner).

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Tenslotte vanaf deze plek een dankwoord aan alle mensen die achter de schermen, ondersteunend, informerend of adviserend hun inzet tonen en bereid zijn bij te dragen aan een goed verloop van ons programma, alsmede dank aan onze trouwe docenten, begeleiders en gastsprekers. Zonder deze mensen kunnen wij dit programma niet bieden!

U allen een mooi cursusjaar toewensend,

Robitha Roozing

Voorzitter

Het cursusjaar 2024-2025: Een nieuw programma en er zit vast iets voor u bij!

Naast het voorzitterschap houd ik mij ook bezig met het cursusprogramma. Het is hard werken geweest en met een toeloop aan cursisten hebben we de handen vol om alles goed te laten verlopen. Toch is het gelukt, het seizoen is  zelfs voorzichtig positief afgesloten en  het programma voor seizoen 2024-2025 is weer rond! Op de ALV heeft de penningmeester de toelichting gegeven.

Gaat u iets nieuws uitproberen of gewoon door met uw vertrouwde bezigheid? Of beide? Mogelijkheden genoeg bij het Nut! In juni is het programma op onze website geplaatst, u vindt daar de bekende- en ook nieuwe gezichten, met name bij de lezingen.

De literaire leeskring, kunstlezingen en filosofie hebben nieuwe titels en onderwerpen. Voor onze goedbezochte lezingen op vrijdagochtend introduceren wij naast Willy Atema 2 nieuwe gastspreeksters. Daarnaast zijn onze lezing-avonden altijd interessant. Misschien kiest u dit jaar een taal, Frans, Engels óf Italiaans. Ook creatief bezig zijn is mogelijk. Dat kan in verschillende workshops o.a. wilgentenen, kruiden, houten tuinhanger maken, 2 lessen bulletjournaling of handletteren maar ook in een van de 3 teken- en schildergroepen o.l.v. verschillende docenten.

Toch liever bewegen, probeer eens conditietraining 50+ op maandagavond, u bent welkom bij deze gezellige groep sporters in zaal Groenendaal. Of in de Tuyter op donderdagochtend beweging én op woensdagochtend Hatha-Yoga.

Na vorig jaar prijsverhogingen te hebben toegepast, zullen we dit jaar dezelfde tarieven handhaven voor onze cursussen.

- U kunt zich inschrijven via de website https://nutkrimpen.nl, onze cursusinformatie vindt u daar ook.

- Met een lidmaatschap van € 16,50 per kalenderjaar biedt u ons draagvlak en geniet u reductie bij veel van onze cursussen. In de ALV in mei is deze verhoging door de leden goedgekeurd.

- Nogmaals vanuit het bestuur het verzoek om met ons in gesprek te gaan over uw inzet bij het NUT. Wij vernemen graag uw reactie.

- 240-jaar Landelijk NUT. Benieuwd naar de folder van het Landelijk Nut, U vindt ze in de folderwand in de Tuyter of vraag ernaar bij onze activiteiten. Zaterdag 12 oktober 2024 vieren de bestuurders van alle departementen dit 240-jarig jubileum in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Robitha Roozing

Voorzitter en Programmacommissie NUT Krimpen