Homepage
Sinds jaar en dag is de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Krimpen aan de IJssel, kortom NUT Krimpen, een begrip in de Krimpenerwaard. Tweehonderd jaar na de oprichting staat NUT nog altijd midden in de gemeenschap. Met haar divers cursusaanbod beantwoordt zij aan de doelstellingen waarvoor de landelijke organisatie in 1870 door Jan Nieuwenhuijzen in Edam werd opgericht: ‘Streven naar individuele maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte, in een zo breed mogelijke samenwerking met de omgeving’, is een van de uitgangspunten. Het is daarom dat wij graag ons oor te luister leggen. Naar de behoeften van onze leden en naar de signalen uit de samenleving. Praktisch gezien doen we dat door met allerlei activiteiten een sociaal- maatschappelijke en educatieve rol te vervullen. Dat kan zijn met het opzetten van nieuwe cursussen, maar ook door deze te faciliteren in samenwerking met plaatselijke organisaties en personen. Uw lidmaatschap biedt ons draagvlak in de samenleving. Met € 10,00 per kalenderjaar maakt u het mogelijk om onze doelstellingen te blijven nastreven voor de toekomst.

Woensdag 25 mei a.s. wordt de ledenvergadring gehouden, zie menu links!

December 2021

In september zijn we met vele cursisten en frisse moed gestart aan onze basiscursussen! Uiteraard met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. Dat vraagt van iedereen aanpassing, flexibiliteit, goed omgaan en consequent zijn met maatregelen, niet eenvoudig… maar het lukt!

Achter de schermen is gewerkt aan en gezocht naar mogelijkheden voor workshops en lezingen. Met 3 nieuwe (vervangend bestuursteam) vrijwilligers en 2 oude bestuursleden wordt gewerkt aan de reguliere zaken, het digitaliseren en de steeds veranderende overheidsmaatregelen.

Parallel aan de dagelijkse werkzaamheden loopt de overname van het oude bestuursteam naar het nieuwe. Het kleine team heeft de handen vol en ja, zij zijn nog op zoek naar hulp. Weet of kent U iemand die een vrijwillige bestuursfunctie ambieert, laat het ons weten.

Met enthousiasme melden wij U voor het komende voorjaar de volgende lezingen met de meest uiteenlopende onderwerpen, wel met het verzoek: bij deelname graag aanmelden!

  • 19 februari 2022 Intelligente Dieren door Abra Voets
  • 25 februari 2022 Autisme door Daan van Haaster
  • 18 maart 2022 Rusland – Nederland door Elena Bronnikova
  • 7 april 2022 Nachtwandeling van Rembrandt door Jacques Hendrikx

Tevens start in januari de Literaire Kring en in februari een beginners-, conversatie- en opfriscursus Engels, ook nog een juniorcollege Klimaatverandering, lessenserie voor hoogbegaafde kinderen én een nieuwe teken- en schildersgroep.

Dus kijk op onze site, want er valt altijd iets te beleven bij het NUT Krimpen!

Een warme en gezellige decembermaand en een gezonde start van het jaar 2022 gewenst door

Vrijwilligersteam NUT Krimpen
Henny, Joop, Maria en Robitha