ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 

Datum:woensdag 25 mei 2022
Plaats:de Tuyter, Nachtegaalstraat 8 te Krimpen aan den IJssel
Aanvang:20.15 uur

A g e n d a:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Inleiding van de voorzitter
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Financieel verslag 2021
  6. Voorstel contributieverhoging
  7. Jaarverslag programmacommissie
  8. Bemensing bestuur en programmacommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting