Financiƫn 2020 - 2021

Rekening over 2020 en begroting van 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: