Algemeen

anbi

Verplichte publicatie over ANBI (Algemeen nut beogende instellingen), waardoor uw uitgaven voor het NUT van de belasting aftrekbaar zijn.