KUNSTGESCHIEDENIS (8 lezingen en 4 museumbezoeken

Willy Atema is cultuurhistorica en geeft binnen het kader van haar eigen kunsthistorisch bureau ‘Kunst en Kunde’ te Vlaardingen presentaties over alle mogelijke onderwerpen en/of thema’s binnen de kunstgeschiedenis. Het motto van haar bureau luidt ‘De kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen, maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen’.
Wilt u alvast meer over deze spreekster weten, kijkt u dan op haar website www.kunstenkunde.nl
cursus: 602
docent : mw. drs. Willy Atema

Onderwerpen:

NAJAAR 2020  
02 oktober Piero della Francesca en de Legende van het Ware Kruis
16 oktober De Hadj en Mekka, oud als het geloof
30 oktober Museumbezoek: plaats+tijd nader te bepalen
13 november Johannes Vermeer (1632-1675)
27 november Verhalen over leven, liefde, lusten en lasten
11 december Museumbezoek: plaats+tijd nader te bepalen
VOORJAAR 2021  
8 januari Frida Kahlo (1907-1954)
22 januari Geroofde kunst gedijt niet
05 februari Museumbezoek, plaats+tijd nader te bepalen
19 februari Van Parijs naar New York: opkomst moderne kunst in de USA
05 maart Mark Rothko (1903-1970)
19 maart Museumbezoek, plaats+tijd nader te bepalen
 
Lezingen in de Tuyter: vrij. 10.15 – 12.15 uur
 
kosten: leden € 105,00
  niet-leden € 115,00
  kosten museumbezoek niet inbegrepen

Kijk ook op www.kunstenkunde.nl

Piero della Francesca

Najaar 2020 eerste lezing: Piero della Francesca en de Legende van het Ware Kruis

Johannes Vermeer

Najaar 2020 derde lezing: Johannes Vermeer (1632-1675)

Frida Kahlo

Voorjaar 2021 eerste lezing:Frida Kahlo (1907-1954)

Mark Rothkp

Voorjaar 2021 vierde lezing:Mark_Rothko.jpg